Bridgestone logo
По-русски | Globālā saite | Sazināties ar mums | 
Bridgestone Baltics SIA

Biežāk uzdotie jautājumi - Tirdzniecība

» Kur varu atrast tuvāko Bridgestone izplatītāju?
Mūsu izplatītāju tīkls piedāvās pasažieru automobiļu vadītājiem informāciju un atbilstošā reģiona karti.
Profesionāliem lietotājiem jāsazinās ar atbilstošās valsts nacionālo tirdzniecības biroju, lai pieprasītu piekļuvi Bridgestone ārtīklam.