Bridgestone logo
По-русски | Globālā saite | Sazināties ar mums | 
Bridgestone Baltics SIA

Kopējā autoparka sistēmas

Īpaši risinājumi efektīvai autoparka vadībai
Autoparka vadība pieaugošajos Eiropas transporta industrijas konkurences apstākļos saskaras ar pastāvīgu nepieciešamību samazināt ekspluatācijas izmaksas. Riepām ir nozīmīga loma šī mērķa sasniegšanā: pirmkārt, kā ievērojams tiešo izmaksu objekts, un, otrkārt, ar savu radīto ietekmi uz transporta līdzekļa pielietojamību, degvielas ekonomiju, vadību un administrēšanu.

Šis ir ideāls risinājums, kas Jums sniedz:

Elastīgu, uz klientu orientētu nostādni, kas nodrošinās Jums piemērotāko risinājumu atbilstoši Jūsu specifiskajām vajadzībām, neatkarīgi no tā, vai darbojaties nacionālā vai Eiropas mērogā.
  • Izdevumu ietaupījums Jūsu riepu budžetā.
  • Paaugstināta ražošanas izmaksu efektivitāte, uzlabojot transporta līdzekļu pielietojamību, samazinot menedžmenta laiku un administratīvās izmaksas.
  • Vairāk laika koncentrēties Jūsu biznesa pamatmērķiem.
  • Pilnīgs dvēseles miers.

Bridgestone Vispārējā Riepu Pārraudzība, lai uzlabotu riepu veiktspēju, atskaites un klientu gandarījumu
Bridgestone ir izveidojis ekskluzīvu riepu pārvaldības programmatūru, sauktu par Vispārējo Riepu Pārraudzību, kas reģistrē faktus un pilnveido riepu veiktspēju.

Atbalstīts ar modernām sistēmām
Bridgestone Kopējā autoparka sistēmas kodols ir visaptveroša, interneta tehnoloģijās balstīta riepu menedžementa un tarifikācijas sistēma, kas apvieno visas ar autoparka riepām saistītās darbības.
Pilnībā caurskatāma sistēma ar tiešā laika pārraudzības elementiem.
Moderna atskaišu sistēma, kas ļauj izsekot riepas izdevumiem un salīdzināt tos ar atskaites indikatoriem.
Izmaksas/km un km/mm rādītāji visam autoparkam un atsevišķiem transporta līdzekļiem
Visaptverošas tarifikācijas iespējas ļauj samazināt administratīvās izmaksas.

Bridgestone Riepu Pārraudzības Modulis

Ja jautāsiem jebkuram Autoparku pārvladniekam, ko viņi visvairāk vēlās, deviņi no desmit atbildēs: "Samazināt savas izmaksas." Tā kā riepas ir autoparka darbības tekošās izmaksas, ir svarīgi, lai tās tiktu izmantotas maksimāli efektīvi.

Šī iemesla dēļ autoparka vadībai ir nepieciešams visaptverošs un izmaksu ziņā efektīvs riepu dīlera pakalpojumu serviss. Šeit noderīgs ir Bridgestone Riepu Pārraudzības Modulis. Pieejams ekskluzīvi tikai Truck Point tīklā, Riepu Pārraudzības Modulis ir profesionāla, ultra-moderna riepu menedžementa sistēma. Šī programma sniedz virkni nepieciešamo atskaišu, kā piemēram, par spiedienu, protektora dziļumu, defektiem un veiktspēju. Minētās atskaites ir iespējams piemērot katra autoparka īpašajām, tādejādi samazinot izmaksas